Komande hendingar

Storstemne på Fredtun

30. mai @ 8:00 - 17:00

Årsmøte i FriBU

3. juni @ 17:30 - 20:00

SJÅ HEILE KALENDEREN

Vi ynskjer å vere ein utadvent og inkluderande kyrkjelyd som arbeider for at menneske skal kome til tru på Jesus, bli verande i trua på han og finne sin plass i fellesskapet.

Trygge møteplassar for barn og unge

BARNE – OG UNGDOMSARBEID