Komande hendingar

Gudsteneste med nattverd

24. september @ 11:00 - 13:00

Kvinneforening

26. september @ 18:00 - 19:30

Speidaraktivitet

2. oktober @ 17:30 - 19:30

SJÅ HEILE KALENDEREN

Trygge møteplassar for barn og unge

BARNE – OG UNGDOMSARBEID