Komande hendingar

Vårdugnad og fellesskap

21. mai @ 18:00 - 19:30

Konfirmasjonsgudsteneste

25. mai @ 12:00 - 13:00

Kvinneforening – Avslutning

28. mai @ 18:00 - 19:30

Andakt og kaffi på NOS-talgi

29. mai @ 11:30 - 12:30

Trygge møteplassar for barn og unge