Komande hendingar

Konfirmasjonsgudsteneste

3. oktober @ 11:00 - 12:00

Kvinneforening

13. oktober @ 19:00 - 21:00

Kveldssafari

25. oktober @ 17:00 - 21:00

Kvinneforening

27. oktober @ 8:00 - 17:00

SJÅ HEILE KALENDEREN

Siste nytt

Trygge møteplassar for barn og unge

BARNE – OG UNGDOMSARBEID