Komande hendingar

Kvinneforening

5. mars @ 18:00 - 19:30

Andakt og kaffi på NOS-talgi

6. mars @ 11:30 - 12:30

Friklubb og Lollipop

6. mars @ 17:30 - 19:00

Trygge møteplassar for barn og unge