Komande hendingar

Kvinneforening

18. mai @ 19:00 - 21:00

Samtale etter tilsynsbesøk

19. mai @ 18:00 - 19:30

Høgtidsgudsteneste

23. mai @ 11:00 - 12:00

SJÅ HEILE KALENDEREN

Trygge møteplassar for barn og unge

BARNE – OG UNGDOMSARBEID