Komande hendingar

Tur til Godthol

23. august @ 17:00 - 24. august @ 12:00

Kva skjer? Informasjonsmøte

27. august @ 18:00 - 19:30

Gudsteneste

1. september @ 11:00 - 12:30

Oppstart Speidaraktivitet

2. september @ 17:30 - 19:30

SJÅ HEILE KALENDEREN

Vi ynskjer å vere ein utadvent og inkluderande kyrkjelyd som arbeider for at menneske skal kome til tru på Jesus, bli verande i trua på han og finne sin plass i fellesskapet.

Trygge møteplassar for barn og unge

BARNE – OG UNGDOMSARBEID