Komande hendingar

Nattverdsamling – avlyst

23. juni @ 11:00 - 12:30

Utegudsteneste på Nes

14. juli @ 11:00 - 12:30

Trygge møteplassar for barn og unge