Fribu

Vår visjon: Vi ynskjer å skape trygge møteplassar, der barn og ungdom har det bra og blir kjende med Jesus.

Last ned trusopplæringsplan

Friklubben

Opplegget er tridelt: Fyrst ei samling med undervisning. Deretter er det ei god økt med aktivitetar og leikar, både ute og inne.

Vi avsluttar med ein matbit og utlodning (5 kr. pr åre) Pengane går til eit eige misjonsprosjekt for barn.

Ein gong i året arrangerer vi hyttetur for dei eldste borna, 4. – 7.klasse.

Vår visjon: Friklubben skal vere ein trygg møteplass der ungane blir kjent med Jesus, blir glad i han og prega av han.

Sjå kalenderen

Sundagsskule og Tårnagentar

Sundagsskulen i Frikyrkja samarbeider med sundagsskulen i Treungen bedehus. Vi har sundagsskule ca 4 gonger i semesteret samtidig med gudstenesta. Dei andre sundagane er det enten sundagsskule i Bedehuset eller familiegudsteneste i ei av kyrkjene.

Borna blir delt i to grupper: 0 – 1. kl. får undervisning med song og teikning.

Borna frå 2.kl. og oppover er tårnagentar. Her lærer vi om dagens tekst, har samtalar og ber sammen. Tårnagentene får eit oppdrag på kvar samling.

Sjå kalenderen

Speidaraktivitet

Kvar samling har ein speidaraktivitet, andakt og litt mat. Samlinga varer til vanleg frå 17.30 – 19.30. Hugs gode klede og godt skotøy då samlingane stort sett er ute. Info blir sendt på Messenger eller sms før samlingane. Ta kontakt med Tori F Tveit, 93469174 for å få info.

Sjå kalenderen

Kva er det neste som skjer?

Årsmøte i FriBU

3. juni @ 17:30 - 20:00

Tweensleir på Fjelltun

21. juni @ 17:00 - 23. juni @ 14:00

Barneleir på Fjelltun

24. juni @ 17:00 - 26. juni @ 14:00

Sjå heile kalenderen