Laster Hendelser

Velkommen til alle born frå 1.kl-5,kl

Friklubben er delt i tre

17.30-18.00: Nede blir det brettspel/lego eller teikning. Oppe blir det øving på song dans eller drama.

Borna velger sjølv kva dei vil vere med på.

18.00- 18.20: Samling og trosopplæring-

18.20 -19.00: Aktivitet ute eller inne som avsluttas med matvit og loddsal.

Pengane vi samler inn går til eit prosjekt i Sentral Asia der vi er med å støtter slik at born kan  få komme på leir.

 

Har du spørsmål, ta kontakt med Rut S Nielsen på 93468174

Velkommen på friklubb!