Laster Hendelser

I år blir det vanskeleg å dra til Godthol, men FriBU-tur og aktivitet har slått seg saman med Speideraktivitet  og prøver seg på ei overnatting under open himmel.

Det må føles trygt og vere i overenstemmelse med gjeldande smittevernsreglar.

 

Pris: 50,-

Bli medlem i FriBU- tur og aktivitet; 50,- Då er turen gratis 🙂

 

Meir informasjon kjem ved skulestart

 

Alle må vere med å bidra om samlingane i Treungen frikyrkje skal bli trygge og det viktigaste er:
1: Sjuke personar skal ikkje delta på kyrkjelege arrangement.
2: Alle må utøve god hygiene.
3. Alle må halde god avstand og det skal vere minst mogleg kontakt mellom personar.
4.Alle prøver å unngå unødvendig bruk og berøring av inventar og utstyr.
Både deltakarar og bidragsytarar skal ha låg terskel for å ikkje delta dersom dei er sjuke, har symptomer på luftvegsinfeksjonar(også milde) eller dersom dei er i karantene.
Vi håper alle har forståing dersom programmet på samlinga blir påverka av at nokon plutseleg må melde fråfall.

Det kan og hende vi må tenkje alternativ gjennomføring. Følg med på denne sida for oppdatert info.