Laster Hendelser

Nissedal sokneråd og Treungen frikyrkje inviterer heile 9.klasse til ei overnatting på Nisser Camping. Det blir masse leik og aktivitet. Grilling og kos,

Det blir informasjon om konfirmasjon og ei gudsteneste på Fjone bedehus for dei som ynskjer det kl. 11.00 på sundag

Meir infor kjem før skulestart

 

Alle må vere med å bidra om samlinga skal bli trygg og det viktigaste er:
1: Sjuke personar skal ikkje delta på kyrkjelege arrangement.
2: Alle må utøve god hygiene.
3. Alle må halde god avstand og det skal vere minst mogleg kontakt mellom personar.
4.Alle prøver å unngå unødvendig bruk og berøring av inventar og utstyr.
Både deltakarar og bidragsytarar skal ha låg terskel for å ikkje delta dersom dei er sjuke, har symptomer på luftvegsinfeksjonar(også milde) eller dersom dei er i karantene.
Vi håper alle har forståing dersom programmet på samlinga blir påverka av at nokon plutseleg må melde fråfall.

Det kan og hende vi må tenkje alternativ gjennomføring. Følg med på denne sida for oppdatert info.