Laster Hendelser

Diakonrådet ønsker velkommen til dugnad for både born og vaksne.

Vi har lagt opp til dugnad to dagar, slik at fleire skal ha sjans til å delta. Føl deg fri til å komme på ein av dagane eller begge 🙂

Vi får tak i lift til vindusvask og så blir det vårreingjering både ute og inne.

Ta gjerne med noko godt til felles lunsj kl.12.00.

Kyrkje spanderer is til små og store hjelparar.

Velkommen til ein eller begge dagar med vårdugnad!

 

Alle må vere med å bidra om samlingane i Treungen frikyrkje skal bli trygge og det viktigaste er:
1: Sjuke personar skal ikkje delta på kyrkjelege arrangement.
2: Alle må utøve god hygiene.
3. Alle må halde god avstand og det skal vere minst mogleg kontakt mellom personar.
4.Alle prøver å unngå unødvendig bruk og berøring av inventar og utstyr.
Både deltakarar og bidragsytarar skal ha låg terskel for å ikkje delta dersom dei er sjuke, har symptomer på luftvegsinfeksjonar(også milde) eller dersom dei er i karantene.
Vi håper alle har forståing dersom programmet på samlinga blir påverka av at nokon plutseleg må melde fråfall.

 

Det kan og hende vi må tenkje alternativ gjennomføring. Følg med på denne sida for oppdatert info.