Frikyrkja har hatt misjon i 100 år, og 16. oktober feira vi dagen. Vi hadde live-overføring frå ein av våre misjonærfamiliar i Japan. Familien Topland.
Det var gøy å sjå og oppleve dei.

Barnekoret vårt song, nokon av ungdomslederane hadde drama, det var dåp og kollekt til Frikyrkja sitt misjonsarbeid.
På kyrkjekaffien blei det servert jubileumskake for dei over 70 som var tilstades.