21 – 22.oktober reiser 44 born, unge og vaksne frå Nissedal på Barnegospelfestival i Kragerø. Det er barnekoret i Kyrkja og Friklubben som reiser på tur saman. Dei kjem til å få ei helg full av song, forkynnelse, leik og moro.