Eg måtte ta eit bilde av Frikyrkja i går, der den låg innramma av irrgrøne lier og blomstrande tre – regnet hadde ført til at alt var så friskt og så fult av liv – det gav meg gode pinsetankar og håp for den verdensvide kyrkja.

Vi avlyste gudstenesta i dag og vi hadde gleda oss til fellesskap og til besøk. Som eit plaster på såret får de talen her. Eit av versa i sundagens tekst er «Sjå eg kjem til dykk» Så trur vi at pinseunderet fortsatt skjer og at Gud gjennom sin Heilage Ande er saman med oss der vi er og at han kan møte oss gjennom talen når vi les.

 

E: Joh 14,15-21 

15 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. 16 Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. 18 Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. 19 Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. 20 Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere. 21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»

 

Borghild, etter Guds vilje hans barn og deres søster, hilser de hellige i Treungen frikirke, dere og alle andre troende i Kristus Jesus. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!

 

Jeg har lært at et godt utgangspunkt i livet er å ta Jesus på ordet. Han kan ikke lyve, forteller aldri halvsannheter, og han holder alltid det han lover, uten unntak. Han er hellig, ren og hel i alle ting. Vi leser i Johannes 14,18 at hans disipler ikke skal være igjen som foreldreløse barn. Svaret på hva dette betyr kommer i neste setning: «Jeg kommer til dere». Jesus vil be sin Far om å sende en annen talsmann, som skal være hos disiplene for alltid. Han lover sitt evige nærvær. Det vil ikke lenger være tempelet i Jerusalem som er Guds hellige bolig, nei, det er våre hjerter. Vår kropp er nå tempelet hvor Den hellige ånd bor. Pinsedag blir disiplene fylt av Den hellige ånd. De får Jesus på innsiden. Dette er ikke bare fint, det er hverdagslig og praktisk. Den hellige ånd har nemlig noe fore, han har en oppgave. Jesus sier at Den hellige ånd er «Talsmannen» og «sannhetens Ånd». Han skal overbevise verden om rettferdighet, synd og dom. Han skal lære oss alt, og minne oss om Jesu ord. Den hellige ånd hjelper oss i vår svakhet og ber for oss etter Guds vilje.

Jesu oppdrag er en demonstrasjon av Guds kjærlighet, med en dato. En historisk begivenhet. Den rettferdige døde for urettferdige, én gang for alle. I ham har vi veien, sannheten og livet. Den hellige ånds oppgave i oss, er å pakke ut troens gave og betydningen av Jesu fullførte oppdrag. Vi er ikke foreldreløse, foraktet eller fortapt. Nei, Jesus lot oss ikke bli igjen som foreldre løse barn. Han ga oss sann tilhørighet, sin fred, et liv i overflod, en evighet med Gud. Gjennom Jesus har vi fått Gud til Far, kirken til familie, en herlig fremtid og sann frihet – fra nå og til evig tid. Den hellige ånd renser oss med Guds sannhets lys; tankebygninger rives ned, løgner jages ut, og barnekårets Ånd roper «Abba, Far», «Pappa» til han som er Far i ordets rette, største og dypeste forstand.

 

La oss prise og opphøye Gud! Tenk at han i Kristus utvalgte oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. Vi snublet ikke tilfeldigvis inn i Guds rike, vi var villet og ønsket lenge før vi ble påtenkt av andre eller selv kunne tenke. I kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde Gud på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Tenk, så rik er Guds nåde som overstrømmer oss. I Jesus ville Gud fullføre sin frelsesplan. I rett tid ville han samle alt i Kristus, absolutt alt. I Kristus er også vi blitt arvinger. For et skifte! Vi som var som fremmede for både Gud og hverandre har nå blitt hans og hverandres familie. Det var Guds gode tanke. Han gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje, uten unntak, uten glipp, uten feil. I Jesus ble vi merket med kjennetegnet: Den hellige ånd som var lovet oss, han som er garantien på vår arv. Dermed kan vi ha frimodig tillit til Gud, vi kan leve i ydmyk forventing. Trygge på vår himmelske Far og fylt av hans kjærlighet, den som er øst ut i våre hjerter ved Den hellige ånd.

På bakgrunn av dette kan vi be om at herlighetens Far, må la oss alle få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så vi lærer Gud å kjenne. Må han gi oss lys til våre hjerters øyne, så vi får innsikt i det håp han har kalt oss til. Å, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige – alle vi som setter vår lit til Jesus – og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alt og alle. Alt la han under hans føtter, han ga Jesus til kirken her i Treungen, og i verden. Hans kirke er Kristi kropp, den er fylt av ham som fyller alt i alle.

 

Husk at vi en gang var uten Kristus, utestengt, uten del, ja, uten håp og uten Gud i verden. Vi var døde på grunn av våre onde gjerninger og straffbare handlinger. Vi fulgte lystene, ja vi lot oss villede av dem og av våre egne tanker. Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde og langt borte har i Kristus Jesus fått komme nær på grunn av hans blod. Jesus er vår fred. Han stiftet fred gjennom sin død på korset. Da forsonte han alt med Gud, og slik drepte han fiendskapet som skilte oss. Å, hvor god Gud er mot oss i Kristus Jesus! For av nåde er vi frelst, ved tro. Det er ikke vårt eget verk, men Guds gave.

 

Evangeliet er gode nyheter fordi de kommer til oss i en så alvorlig virkelighet.  I krigens brutalitet, midt i kampens hete, i depresjonens og angstens mørke, har vi fått forkynt de mest etterlengtede og vakreste nyheter. Det gode budskapet om fred og frihet. Sannheten er at vi alle nå har fått adgang til Far i én Ånd. Derfor er vi ikke lenger fordømte, fortapte eller fanget. Nei, vi er de helliges medborgere og Guds familie. Dette er sannheten om en historisk hendelse med evige konsekvenser og personlige implikasjoner. Dette er det Den hellige ånd vitner til oss om. Sannhetens ånd som renser oss for synd, løgn, urett og død. Vi blir forvandlet til vår Skapers bilde og lærer ham å kjenne.

 

Det er fred. Vi er frie. La oss ta bort fryktens blendingsgardiner, og kle oss i Guds rikes nasjonaldrakt og vifte med Den hellige ånds frihetsflagg. La oss leve i glede, og utføre våre hverdagslige gjøremål i takknemlighet over den fred som senker seg i hjerte og sinn, også når de siste slagene fortsatt pågår. La oss forventningsfullt se frem til den dagen faktum av Jesu seier har senket seg og satt sitt gyllne preg på alle ting. Jesus lot oss ikke bli igjen som foreldreløse barn. I Jesus har vi en familie, og tillitsfull adgang til vår himmelske Far. Han bor i våre hjerter ved sin Ånd. Den hellige ånd forvandler og fornyer oss. Vi har fått frihet, fred og familie. Gud er i Jesus, Jesus er i oss, og vi er i ham.

Pinsedag kan vi med 17.mai-iver feire at jul og påske gjelder hele året: I verdens frelser er vi alt nå rene og rettferdige, himmelen verdige. Ånden forkynner at Gud aldri mer husker på syndene våre. Å, vi er frelst og salige fordi Sønnen har gjort oss virkelig fri. Fri ifra nøden, dommen og døden. Amen, Halleluja!