Vi ynskjer å gjennomføre ein litt forenkla tur i år. Vi håper små og store er klare for tur 🙂

Vi starter opp med felles saming kl.11.00 på laurdag, så blir det tur med spikking av barkebåtar, utlodding, fellessamling og kos utover kvelden. På sundag blir det gudsteneste kl.11.00 og så avsluttar vi med kyrkjekaffi.

Vi er veldig spente på om det er nokon som ynskjer å bli med på tur i år.

Frist for å melde interesser  er 10.sep. send ein sms til 93468174

Det går ann å sove heime eller vi kan samordne oss slik at nokon foreldre blir igjen for å over natte med fleire born.

 

Pris:
pr. vaksen med overnatting kr. 400,-
pr. vaksen utan overnatting kr. 200,-
pr. barn over 5 år med overnatting kr. 200,-
pr. barn over 5 år utan overnatting kr. 100,-
Born under 5 år gratis.
Treng du støtte til tur send ein mail til rut.nielsen@frikirken.no

 

Helsing leiarane i sundagsskulen på Bedehuset og i Frikyrkja