Kvinneforening

Vi har framskynda denne kvinneforeninga pga demensdag i kommunen 16.april.   Velkommen til fellesskap i kyrkja eller i ein heim. Det blir