Husgrupper

Husgrupppene samlast i ulike heimar. Det serverast te, nøtter og frukt mens vi deler ein bra og ein dårleg ting sidan sist