Glimt frå felles familiegudsteneste 4. mars, med 70-80 store og små på besøk.

Sprell Levande Unge SundagsskuleHjelperar (SLUSH), hadde TV-Tro – eit drama om Bartimeus, som sokneprest Knut Bjørn Skyttemyr utdjupa.
Mange glade koristar og sologrupper i Lollipop i dag også!
Ingvild Åkre frå Sundagsskuleforbundet delte ut kursbevis til SLUSH, og bileta på skjermen viste ein livat gjeng frå alle sundagsskulane i kommunen.

Vi gler oss over det gode samarbeidet!