1. august starta  Rut Stokstad Nielsen opp som pastor i Treungen frikyrkje. Ho har allereie vore tilsett som kyrkjelydsarbeidar i 11 år, med særleg ansvar for barn og unge.
På ettermiddagen, Sundag 19. august klokka 17.00, blir det festgudsteneste i ei nyoppussa frikyrkje, med ordinasjon både av ny pastor og to nye eldste (leiarar), Solveig Nielsen Jermansen og Lena Haugsjå.
Me får besøk av tilsynsmann, Niclas Bengtsson, og barnekoret, Lollipop, og Lovsongsguppa deltek med song.