Her er litt informasjon for deg som har barn som lurer på om dei skal på leir. Dei som melder seg på får mail med meir info om leiren, tema, ledere, opplegg og pakkeliste. Har du spørsmål så ta kontakt med kontaktpersonane.

Frikyrkjas tweensleir

Fredag 17.-sundag 19.juni (Innkvartering frå 16.30) 4.-7.kl (2012 -2009)

Kontaktpersoner: Andreas K møller: andreas.nordbø.møller@frikirken.no

Kjell Rune Løvdal: krlovda@hotmail.com

 

Frikyrkjas barneleir

Torsdag 23.- laurdag 25.juni (Innkvartering frå 16.30) 1.-4.kl (2015-2012)

Kontaktpersoner: Brit Camilla D Skrettingland: milla@frikirken.no

Rut Stokstad Nielsen: rut.nielsen@frikirken.no

 

Dei som går i 4.klasse kan velge om dei vil på barneleir eller om dei vil på tweensleir. Det er slik dette er tenkt, men nokon 4.klassingar har lyst til å få med seg begge leirane. Det er mogleg dersom det er plass. Mykje av opplegget og andaktane vil vere litt likt, så dersom dei går for dette må dei vere innstilt på litt repetisjon. Dei må også betale 500,- for å vere med sjølv om familien når maksprisgrensa.

 

Vil du vere med som leder?

Vi er ein flott gjeng leiarar, men det er alltid kjærkomment med fleire vaksne på leir, så har du lyst til å bli med som leder eller har du eit born som treng at foreldre/ besteforeldre er med så ta kontakt med kontaktperson på aktuell leir. Vi finn oppgåver som du føler deg komfortabel med.  Alle vaksne som blir med må vise politiattest.

 

Leirklubb og pris

I påmeldinga får ale spørsmål om dei vil bli med i leirklubben. Vi håper alle seier ja til det. Då går 50,- av beløpet til medlemspengar til leirklubben, men leiren blir ikkje dyrare for dykk. Vi får støtte frå staten ut frå kor mange medlemmer vi har, så dette er viktig for leiranes økonomi. Vi har hatt leirklubben i mange år og i år har vi gleden av å kunne vi gå litt ned i pris sidan vi har penger på konto.

Prisen er lik på begge leirer.

Ein person: 600,-

Pris pr. Søsken: 500,-

Maks pr. familie 1200,-

Dersom søsken reiser på ulike leirer får begge søskenprisen. Er det fleire enn to søsken blir prisen 1200,- pr familie.

Menighetane som er med å arrangere leir ynskjer at alle som har lyst til å dra skal ha annledning og har støtteordningar for å hjelpe til . Ta gjerne kontakt med menigheten i ditt område for info.

Betaling og påmelding

Merk betalinga med barnets/barnas navn og kva for ein leir dei skal på

Kontonr: 29072497544

Frist for påmelding og betaling er 1.juni

Følg desse linkane for påmelding:

Barneleir link: https://forms.gle/NGuB5LfZYXP2PCqp9

Tweensleir link: https://forms.gle/LvErXxs7MLpvX3Xz5