Då er det ny haust og vi ynskjer alle barn velkommen til arbeidet vi har i Treugen frikyrkje.

Vår visjon: Vi ønskjer å skape trygge møteplassar, der born og ungdom har det bra og blir kjende med Jesus.

Denne hausten blir det oppstart av

Friklubb med koret Lollipop for 1.kl – 5.kl – oppstart 12.sep, Leiar: Rut S Nielsen

Speidaraktivitet for 4.kl -6.kl – oppstart 5.sep , leiar, Tori F Tveit

Ranger for 7.kl og oppover – oppstart 5.sep, Leiar Geir C Enger

Sundagsskulen starter opp med sundagsskulens dag 28.august. Leiar: Rut Stokstad Nielsen

 

Ta kontakt om du har spørsmål, tankar eller on du ynskjer å vere med å bidra inn i arbeidet vårt.