Sundagsskule for alle

Tema: Maria og Elisabeth Det blir agentsamling med song, dans og animasjon i kyrkjesalen før borna går ned i peisesalen og jobbar