Laster Arrangementer

Vi flytta årsmøtet ein dag grunna eit planlagt arrangement i kommunen. Dette har blitt avlyst. Vi velger likavel å halde på denne dagen.

Årsmøte Treungen frikyrkje 28.febr. 24. kl.18.00

Sakliste

 1. Godkjenning av
  • 1.1 Innkalling
  • 1.2 Sakliste

2   Val av

 • 2.1 Møteleiar
 • 2.2 Sekretær
 • 2.3 To til å skrive under protokollen
 1. Kyrkjelyden
 •  3.1 Årsmelding 2023 (Til orientering)
 •  3.2 Rekneskap

Innstilling: Rekneskapen vert godkjent under føresetnad av revisors godkjenning.

 • 3.3  Budsjett
  • Innstilling: Budsjettet blir vedtatt slik det ligg føre
 1. Kvinneforeninga og jolemessa

Årsmelding (Til orientering)

 1. Val

5.1    Diakonar

5.2    Misjonskontakt

5.3  Kasserar, kyrkjelyd

5.4  Revisor

5.5 Eldste

Utvida eldsteråd:

5.6 Utsending til Frivilligsentralens årsmøte

5.8 Utsending til Fjelltuns årsmøte:

5.9 Utsending til Silkeveien sitt årsmøte

 

 1. Vårprogrammet

 

 1. Meldingar – ordet fritt

Velkommen.

Share This Post, Choose Your Platform!