Laster Arrangementer

Sakliste

Sak 7/24: Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 8/ 24: Val av møteleiar og sekretær

Sak 9/24: Orientering og samtale etter synodemøtet.

Sak 10/ 24: Samtale om kyrkjelyden og vegen vidare.  Kyrkjelyden har garantert for 100% stilling ut 2024. Vi ønsker å ta oss tid til å samtale rundt dette gjennom året. Det har vore sak både i eldsteråd og kyrkjelydsråd.

Innstilling: Kyrkjelyden utvidar garantien for pastor i full stilling til ut juli 2026. Me vil samtidig vere opne for tenlege endringar som det måtte legge seg til rette for.

 Sak 11/24: Program for sommar og haust

 • Vaffelfest tysdag 18.juni. Mimre og takke for innsatsen i vaffelteltet opp gjennom åra.
 • juni – Dele og nattverdsamling14.juli
 • Videre 17.-21.juli: Misjonærene vår er der så flott med dagsbesøk
 • Besøk av tilsynsmann 1.sep. og 27. og 28.aug – Mogleg med samtale
 • Middag i heimane. – Ønsker vi å fortsette og kven vil i tilfelle ha besøk?
 • Fortsette med sundagsskule for alle
 • Ønsker om oppgåver eventuelt å bli friteken

Sjå vedlegg: Utkast til program – blir ettersendt på onsdag

 Sak 12/24: Orientering frå diakonråd og status for stolaksjonen.

 Sak 13/24: Referat-  og drøftingssaker

 • Kort rapport frå verkegreiner i kyrkjelyden
 • Ledersituasjonen i FriBU og tankar for neste skuleår
 • Orientering frå årsmøte på Fjelltun
 • Jolemessekomitè
 • Sommarleirane på Fjelltun
 • Ny tilsynsmann frå 1.august

 

               Eventuelt

Share This Post, Choose Your Platform!