Laster Arrangementer

Alle sundagsskulane i kommunen inviterast til feiring av sundagsskulens dag i Nissedal kyrkje.

Lollipop deltek

Rus Stokstad Nieslen og unge ledere har andakt

Etter gudstenesta blir det kyrkjekaffi og leik ved bedehuset

 

Velkommen!

Share This Post, Choose Your Platform!